Bir araştırmada, 90-100 desibellik ses düzeyinin işitme organı üzerindeki etkileri incelendi. Bu ses düzeyine diskoda maruz kalan insanlarda önemli bir zarar oluşmazken aynı süre boyunca aynı düzeyde sesten etkilenen fabrika işçilerinde ciddi işitme sorunları olduğu saptandı. Bu durumun nedenini ilk bakışta anlamak güç olsa da işitmeye zarar veren asıl şeyin ortalama ses düzeyi değil fabrikalardaki ani ve yüksek ses olduğu biliniyor. Yüksek enerjiye sahip bu sesler, iç kulaktaki ses almaçlarını tahrip ederek işitme kaybına neden olabilir. Ses düzeyini ölçen aletlerin çoğu işitme organı gibi tasarlandığından fabrikalarda görülen ani, kısa süreli yüksek şiddetteki sesleri tespit edemez. Bir saniyenin beşte birinden daha kısa bir süre boyunca kulağa gelen sabit bir ses, gerçekte olduğundan daha az şiddetliymiş gibi algılanır. Bunun nedeni beynin önce sesi incelemesi ve bazı işlemler yapmasıdır. Bir ses çok kısa sürmüşse inceleme tamamlanmaz, böylece ses gerçekte olduğundan daha az şiddetliymiş gibi algılanır. İç kulağı yüksek şiddetteki seslerden koruyan işitsel refleks olayında, 80 db in üzerindeki ses düzeylerinde, titreşimleri iç kulağa aktaran kulak kemikçiklerinin sertleşip sesi daha az iletmesiyle işitme organı korunur. Yani yüksek şiddetteki seslerin verdiği zararın nedeni, sesin ani ve kısa süreli olmasından dolayı işitsel refleksin harekete geçememesidir.