AKUSTİK– Sesi ve sesin algılanmasını inceleyen bilim dalı ya da bu konudaki çalışmalardır.

ODYOGRAM– İşitme işlevinin belirli parametrelerini gösterir.

ODYOMETRE– İşitme işlevini, örneğin duyma eşiğini ve konuşmayı anlamayı tınılar, sesler veya dili kullanarak ölçen cihazlarıdr.

ODYOLOJİ– İşitmenin her alanını kapsayan bilim dalıdır. Ayrıca işitme kaybının teşhisi, tedavisi ve önlenmesini de içerir.

OTOMATK TELEFON ALGILAMA– İşitme cihazı telefon ahizesinin kulağa yaklaştırıldığını otomatik olarak algılar ve ayarlarını telefon moduna göre değiştirir. Telefon işitme cihazına iletim akustik yolla ya da endüksiyonlar olabilir. Modern işitme cihazları, uygun telefon cihazlarından telefon sinyallinin her iki kulağa da kablosuz iletimine izin verir.

BİNAURAL SENKRONİZASYON– İşitme cihazının gürültü bastırma gibi farklı otomatik özellikleri, her iki kulaktaki cihazda da eşzamanlı etkinleştirilebilmesi özelliğidir. Bu özellik her iki kulaktaki cihazında diğer senkronize olmasını ve aynı tepki vermesini sağlar.bu da uyumlu ve kontrollü bir işitme algısı sunar.

BİNAURAL YÖNLENDİRİLEBİLİRLİK– ‘Yönlendirilebilirlik’ prensibine dayanır, ‘binaural proses’ için işitme cihazları arasındaki gerçek sesin kablosuz olarak değiş tokuşunu kullanır. Yön duygusu kuvvetlendirir, böylece konuştuğunuz kişiye daha kolay odaklanabiliyorsunuz.

BİNAURAL PROSES– Sesin her iki kulaktaki işitme cihazlarıyla aynı anda işlenmesidir.

BLUETOOTH– Modern multimedya cihazlarıyla kullanılan (örneğin akıllı telefonlar,tabletler) kablosuz bir iletim teknolojisidir.Kullanıcının müziği kablosuz dinlemesini sağlar ve her iki kulaklar birden yüksek kaliteli telefon görüşmesi yapılmasını emniyete alır. Bluetooth teknolojisiyle işitme cihazları yüksek kaliteli kulaklık işlevi görür.

CIC(‘Complete-in-Canal’)– Kulak kanalı içine yerleştirilen tümüyle kanal içi işitme cihazları

DESİBEL(dB)- Akustik sinyal yüksekliği birimi

DİJİTAL İŞİTME TEKNOLOJİSİ– Artık birçok işitme cihazı dijitaldir. Temel İlke : mikrofon tarafından algılanan sesler bilgisayarın işleyebileceği sinyallere çevrilir. Bundan sonra bilgisayar sinyali yükseltilebilir, arka plan gürültüsünü filtre edebilir vb. bilgisayardaki bu veriler daha sona tekrr elektronik çevrilir ve kulağa iletilir.

YÖNLENDİRİLEBİLİRLİK– En zor işitme durumlarında bile konuşmayı , anlamayı ve iletişimi kolaylaştırır.

Püf noktası: yönlendirilebilir mikrofonun karakteristik bölgesi ön taraftadır; böylece kalabalık içinde tek bir sese odaklanabilir.

AYRIŞTIRMA KAYBI– İşitme kaybı olan bir kişinin normal bir kişiye oranla konuşmayı anlamasının ne ölçüde az olduğunu yüzde olarak ifade eder. Temel : tek heceli 20 sözcükten oluşan bir test.

RIC, KANAL İÇİ HOPARLÖR– BTE cihazlar gibidir fakat sesi dönüştüren kısmı dışarıdadır.

KULAK KALIBI FREKANS VENTİ- Bu vent kulak kalıbına paralel olarak gider ve düşük frekanslı seslerin algılanmasını azaltır. Bu konu da konuşanın kendi sesini yüksek ve boşluktan geliyor gibi işittiği tıkanıklık hissini azaltır ya da ortadan kaldırır.

FREKANS ARALIĞI– İşitme cihazının iletim aralığı, iyi bir işitme cihazında yaklaşık 199 Hz ile 7000Hz arasındadır.

FREKANS SIKIŞTIRMA– İşitme cihazı kullanıcısının artık duymadığı tınıları duyabildiği daha küçük frekanslara kaydıran dijital bir işlevdir.

FM SİSTEMİ– Konuşmacının taşıdığı ya da ses kaynağına bağlı bir mikrofon (VERİCİ), vericiden gelen sesleri işitme cihazına ileten alıcıdan oluşan işitmeye yardımcı kablosuz sistemleridir. Amaç, işitmenin zor olduğu durumlarda işitmeyi iyileştirmektir.

BTE– Kulak arkası işitme cihazı

ALICI– İşitme cihazında küçük bir hoparlör işlevi görür. Alıcı işitme cihazından gelen ses sinyalini kulğa iletir.

İŞİTME ARALIĞI– Duyma eşiğiyle (SESSİZ) , rahatsızlık seviyesi (çok yüksek) arasında duyabilen tüm frekanslardan oluşan dinamik işitme aralığıdır.

IIC(‘KANAL İÇİNDE GÖRÜNMEYEN ‘)– Neredeyse görünmeyecek şeklinde kulak kanalına yerleştirilen işitme cihazı

IE ya da ITE- Kulak iç ya da kulak içindeki cihazları.

EŞ YÖNLÜ MİKROFON– Her yönden gelen sesleri eşit hacimde algılayan mikrofondur. Tam tersi: yönlü mikrofondur.

MANUEL İŞİTME CİHAZI– Sadece tek bi kulağa yerleştirilen işitme cihazıdır.

KULAK İZİ KULAK KALIBI– Kulak içi işitme cihazının kabinin ya da kulak kalıbının tam olarak oturması için çıkarılan dış kulak kalıbıdır.

KULAK KALIBI– BTE işitme cihazını kulak kalıbına bağlamak için takılan, kişiye özel hazırlanmış plastik cihazdır.

OTOSKOP– Kulak kanalını ve kulak zarını muayene etmek için kullanılan, ışık kaynağına sahip, büyütece benzeyen alettir.

PİNNA EFEKTİ– Pinna(auricle ya da kulak kepçesi) sesin nereden, hangi yönden geldiğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Fakat mikrofonları dışarıda olduğu için BTE işitme cihazlarında bu etki işe yaramaz. Modern işitme cihazları bu etkiyi teknik yöntemlerle telafi edebilir.

YÖNLENDİRİLEBİLİR MİKROFON– Belirli bir yönden gelen sese (genellikle ön) karşı diğerlerinden daha hassas olan mikrofondur. Tam tersi : eşyönlü mikrofondur.

AKUSTİK FEEDBACK– Alıcıdan (hoparlör) çıkan ses mikrofon tarafından alınıp, daha da yükseltilerek hoparlöre iletildiğinde duyulan, ıslığa benzer yüksek seslerdir.

TİNNİTUS– Latince ‘kulaklardaki çınlama’ . Çınlama kulakta dışsal bir kaynağı olmayan sesleri algılama durumudur. Çınlama genellikle bir ya da iki kulakta birden, yüksek bir ıslık sesi, hışırtı ya da çınlama sesiyle kendini gösterir. Ses monoton olabilir ya da tizliği, tonu ve yüksekliği değişebilir. Tinnitus’Un işitme kaybına eşlik eden bir sempton alarak görülmesi nadir bir durumdur. Çınlaması genellikle zordur.

TİNNİTUS ENGELLEYİCİ– Teknolojik bir anti-çınlama sistemi işitme cihazına benzer şekilde tasarlanmıştır; mikrofon yerine bir gürültü üretici vardır. Temel ilke: kulakta sürekli üretilen ses beyin tarafından önemsiz olarak tanımlanıp dikkate alınmaz; bu sayede çınlamanın neden olduğu ses algısı da azalır.