Konuşmayı gürültü ve uzak mesafeden anlamak, sağlık çalışanlarının hepsine veya sadece bazı hastalarına yönelik olması gereken bir zorluk mu? Verilerin yerleştirilmesi, mikrofon teknolojisinden kimlerin faydalanabileceği hakkında fikir verir.

İnsanlar olarak, çoğumuz başkalarıyla bağlantı kurar, dinleme ve sözlü iletişim yoluyla ilişkiler oluştururuz. İletişimi bilgi edinmek, iş görevlerini yerine getirmek ve sosyalleşmek için kullanıyoruz. Ancak, arka plan gürültüsünün, mesafenin ve yankılanmanın varlığı, normal işiten kişiler için bile iletişim kurmasını zorlaştırır, ancak işitme kaybı olanlar için bu etki oldukça önemlidir.

Oda geometrisi, yankılanma süresi, konuşmacıdan uzakta olan mesafe, arka plan gürültüsü seviyesi ve işitme kaybının ciddiyeti dahil olmak üzere konuşmanın anlaşılabilirliğini etkileyen birkaç faktör vardır. Sesin kaynağına ne kadar yakınsanız, ses o kadar yüksek algılanır. Ses kaynağından uzakta olan her iki kat için, yoğunluk 6 dB SPL azalır ve daha yumuşak olduğu algılanır. Bu, serbest alan ortamlarında da geçerlidir. Ses incelir ve enerji inceldikçe zayıflar.

Ses seviyesini artırmak cevap değil

Sinyal-gürültü oranı (SNR) ne kadar iyiyse, konuşulan mesaj o kadar anlaşılır olur. SNR normal işiten kişiler için yaklaşık olarak +6 dB’dir. Bu seviye işitme kaybı olanlar için daha da yüksektir (en fazla +20 dB). Şimdi, işitme cihazı kullanıcısı için gürültünün 80 dB (A) en yüksek seviyelerine ulaşabileceği bir restoranda konuşmayı anlamaya çalışan sinir bozucu bir senaryo hayal edin. Dinleyicinin tepkisi, konuşmanın işitilebilirliğini geliştirmek için işitme cihazlarının sesini artırmak olabilir. Ne yazık ki, aynı zamanda, gürültünün artması da aynı anda gerçekleşiyor. Dinleyici konuşmayı daha yüksek sesle algılarken, gürültü de orantılı olarak daha yüksektir ve anlaşılırlık geliştirilmemiştir.

Modern işitme cihazları ve koklear implantlar, işitme ve konuşma anlayışında daha fazla fayda sağlamak için yıllar içinde iyileşmiştir. Ancak, yalnız kullanıldığında hala bazı sınırlamalar vardır. Aslında, MarkeTrak 9 araştırması, işitme cihazı kullananların yüzde 31’inin işitme cihazı kullanırken bile arka plan gürültüsünde dinleme zorlukları olduğunu bildirdi. 1 Ayrıca, 2016 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, işitme cihazlarında konuşma anlaşılırlığının yüzde 52’den 1,5 metrede yüzde 13’ten 4,5 metreye düştüğünü göstermiştir. 2 Bu nedenle, yalnızca işitme cihazları ve koklear implantlar bazen yeterli olmamaktadır.

Roger özellikle işitme zorluklarının üstesinden gelmek için tasarlandı

Gürültü ve uzaktaki işitme zorluklarıyla mücadele etmek için, kablosuz mikrofonlar gibi yardımcı dinleme teknolojileri, işitme cihazları ve / veya koklear implantlarla birleştirilebilir. Dijital adaptif çok kanallı bir mikrofon teknolojisi olan Roger ™, bir kablosuz sesini doğrudan bir işitme cihazına veya koklear implant ses işlemcisine bir Roger alıcısı üzerinden kablosuz olarak iletir. Özellikle gürültü ve uzaktaki konuşma anlayışını geliştirmek için tasarlanmıştır.

Ancak Roger herkes için bir çözüm mü? Daha önce, Roger’ın konuşma anlayışlarını geliştirmek için derin ve ciddi işitme kaybı olanlar için olduğu varsayılmıştı. Roger ile donatılan son kullanıcıların profillerini anlamak ve bu varsayımın geçerli olup olmadığını belirlemek için, Phonak Target fitting yazılımından gelen CUPeR verileri kullanılarak veri toplama işlemi gerçekleştirildi. Örneklem ABD, Belçika, Avusturya ve İsrail’den gelen 698 son kullanıcıdan oluşuyordu. Son kullanıcı profilleri, son kullanıcının yaşı, işitme kaybı ciddiyeti ve işitme cihazı performans seviyesini içermekteydi.

CUPeR verileri kimin yararına ışık tutuyor

Veriler, Roger’ın çalışma çağının yaklaşık yüzde 54’üyle bebeklik döneminden 90+ yaşına kadar her yaşta uygun olduğunu gösterdi. Ayrıca, Roger, tüm işitme kayıpları şiddeti arasına yerleştirilmiştir ve en büyük yüzde (yüzde 38) orta derecede işitme kaybındadır. İşitme cihazı performans seviyesi ve Roger dikkate alındığında, CUPeR verileri, Roger’ın çoğunlukla% 80’lik birinci sınıf ve ileri seviye işitme cihazı teknolojisi ile birleştirildiğinin altını çizdi. Bu, yaş ve işitme kaybı şiddetinden bağımsız olarak, birinci sınıf ve ileri teknoloji seviyelerine yatırım yapan son kullanıcıların, tam bir işitme çözümü paketinin konuşma anlayışını geliştirmede en iyi avantajı elde etmesini istemesinin daha muhtemel olduğunu göstermektedir.

Vurgulanan sonuçlar önceki varsayımımızın yanlış olduğunu kanıtladı. Roger teknolojisi yalnızca şiddetli ve derin işitme kayıpları olanlar için değildir. Ve en gelişmiş işitme cihazlarında bile, arka plan gürültüsünde ve belli bir mesafeden tek başlarına kullanıldığında sınırlamalar vardır. Bu zorlu durumlarda ses kaynağının anlaşılırlığını geliştirmek için bir Roger mikrofonuna ihtiyaç vardır. CUPeR verileri ayrıca yaş ve işitme kaybı şiddetinden bağımsız olarak Roger sisteminin bu boşluğu doldurmada yararlı bir çözüm olduğunu göstermektedir.